To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loon> 5. Stelsels van loonaansprakelijkheid

Wat zijn uw risico’s in geval van illegale tewerkstelling van een onderdaan uit een derde land?

Voor meer informatie, raadpleeg de fiche "Buitenlandse werknemers - 2. De illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen", en meer bepaald de vraag "Wat zijn de risico's voor de medecontractant van de onderdaan uit een derde land die illegaal in ons land verblijft?"

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022