To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 2. Occasioneel telewerk

Moet de werkgever de benodigde apparatuur leveren en de kosten die verband houden met telewerk ten laste nemen?

Benodigde apparatuur

In tegenstelling tot wat bij structureel telewerk geldt, is de werkgever bij occasioneel telewerk niet verplicht om aan de telewerker de voor telewerk benodigde apparatuur te leveren, die te installeren en te onderhouden. 

Hij moet dus evenmin:

  • uitsluitend de kosten voor de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk ten laste nemen;
  • de kosten die voortvloeien uit verlies of beschadiging van de door de telewerker gebruikte apparatuur en gegevens in het kader van het telewerk terugbetalen.

De werkgever kan er echter voor kiezen om die apparatuur te leveren en deze kosten ten laste te nemen.

Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten voor installatie van informaticaprogramma’s, werking en onderhoud, alsook de kosten voor afschrijving van de apparatuur niet verplicht ten laste van de werkgever.

Als de werkgever wil bijdragen in deze kosten moeten ze vóór de aanvang van het telewerk worden geraamd in verhouding tot de in het kader van het telewerk verrichte prestaties of volgens een door de partijen vastgestelde verdeelsleutel.

Als de werknemer gebruik maakt van zijn privécomputer of privé-internetaansluiting kan de werkgever die kosten terugbetalen maar hij moet dat doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De forfaits van:

  • 20 euro per maand voor het gebruik van een eigen computer en/of voor het gebruik van een privé-internetverbinding
  • en van 5 euro voor het gebruik van een eigen tweede scherm en/of eigen printer/scanner

die bij structureel telewerk gelden, zijn hier niet van toepassing[1].

Aanverwante kosten

Net zoals voor de levering van eigen apparatuur is de werkgever niet verplicht om de aanverwante kosten in het kader van occasioneel telewerk terug te betalen. Hij kan er echter voor kiezen om dat wel te doen.

Vergoeding van 10% van het loon

Raadpleeg voor meer informatie over deze vergoeding onze fiche over structureel telewerk. Deze werkwijze is echter niet de meest geschikte voor occasioneel telewerk, dat per definitie niet regelmatig is.

Bureauvergoeding

De RSZ en de fiscus aanvaarden de bureauvergoeding van 134,71 euro niet bij occasioneel telewerk. Ze wordt enkel vrijgesteld bij structureel en regelmatig telewerk. Er geldt echter een uitzondering voor telewerk dat wordt toegepast ten gevolge van het coronavirus

Meer informatie over de terugbetaling van kosten vindt u in ons overzicht.

 


[1] Er geldt echter een uitzondering voor telewerk dat wordt ingevoerd ten gevolge van het coronavirus.  

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022