To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loon> 5. Stelsels van loonaansprakelijkheid

Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?

  • Hoofdstuk VI/1 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022