To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Bouwt een flexi-jobwerknemer sociale rechten op?

Een flexi-jobwerknemer bouwt net als een gewone werknemer sociale rechten op.

De prestaties als flexi-jobwerknemer tellen dus mee als arbeidsprestaties voor de werkloosheidsverzekering, voor het rust- en overlevingspensioen, voor de opbouw van vakantierechten,…

Daarnaast wordt het flexiloon beschouwd als gemiddeld dagloon voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen,… en als brutoloon in functie waarvan het pensioen wordt berekend.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021