To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat gebeurt er in geval van cumulatie met een tewerkstelling in de socio-culturele sector of tijdens sportmanifestaties?

Wanneer het gaat om duidelijk onderscheiden tewerkstellingen mag het studentencontingent van 475 uren gecumuleerd worden met de niet-onderworpen tewerkstelling van 25 dagen in de socioculturele sector of tijdens sportmanifestaties. De dagen van tewerkstelling in de socioculturele sector of tijdens sportmanifestaties worden niet in mindering gebracht van het studentencontingent.

Om ervoor te zorgen dat de dagen van deze tewerkstelling niet meegeteld wordt bij het berekenen van het studentencontingent, dient u ze in de Dimona-aangifte met het type werknemer “A17” aan te geven.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021