To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Kan men zijn vakantie naar het volgende jaar overdragen?

Neen.  De wet bepaalt dat de vakantiedagen vóór 31 december van het vakantiejaar opgenomen moeten worden.  Het is bijgevolg verboden de nog niet opgenomen vakantiedagen naar het volgende jaar over te dragen.  De werknemer mag evenmin afstand doen van zijn recht op vakantie of voortijdig de vakantiedagen van het volgende jaar opnemen.

De werkgever moet er dus op toezien dat zijn werknemers hun jaarlijkse vakantie opgenomen hebben en dat de reglementering omtrent de jaarlijkse vakantie gerespecteerd wordt.  Gebeurt dit niet, dan kan de werkgever een administratieve of strafrechtelijke geldboete opgelegd krijgen.   Voor de toepasselijke bedragen verwijzen we u naar het trefwoord “Jaarlijkse vakantie” in de fiche “Sociaal Strafwetboek – 4. De inbreuken” in de federale rubriek van ons dossier over het sociaal strafrecht.  U vindt dit dossier terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Er is evenwel een specifieke regeling van toepassing indien de werknemer in de onmogelijkheid verkeert zijn vakantiedagen vóór 31 december op te nemen.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021