To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Wat is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Werkgevers kunnen voor hun eerste 6 aanwervingen van de volgende voordelen genieten:

 • voor de eerste werknemer zijn geen patronale basisbijdragen verschuldigd en dit voor onbepaalde duur[1];
 • voor de tweede tot zesde werknemer kunnen ze van een forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen genieten tijdens een aantal kwartalen verspreid over een periode van 20 kwartalen die vanaf het kwartaal van aanwerving begint te lopen. Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag zijn geharmoniseerd voor de derde tot en met de zesde werknemer.

 

De werknemer moet aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen. De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus elk kwartaal vrij bepalen voor welke werknemer hij de doelgroepvermindering toepast.

Profiel van de werkgever

 • privésector
 • werkgever nog nooit onderworpen aan de sociale zekerheid of gedurende 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving niet meer onderworpen geweest à 1ste aanwerving
 • werkgever met 2 werknemers in dienst, maar maximum 1 werknemer onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 2de aanwerving
 • werkgever met 3 werknemers in dienst, maar maximum 2 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 3de aanwerving
 • werkgever met 4 werknemers in dienst, maar maximum 3 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 4de aanwerving
 • werkgever met 5 werknemers in dienst, maar maximum 4 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 5de aanwerving
 • werkgever met 6 werknemers in dienst, maar maximum 5 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 6de aanwerving
 • ! in dezelfde technische bedrijfseenheid

Profiel van de werknemer

aan minstens 1 tak van de sociale zekerheid onderworpen (behalve uitzonderingen)

geen specifiek profiel

Voordelen

 • 1ste aanwerving: geen basisbijdragen[2] voor onbepaalde duur
 • 2de aanwerving: € 1.550 (5 kwartalen), € 1.050 (4 kwartalen)  en € 450 (4 kwartalen)
 • 3de tot 6de aanwerving: € 1.050 (9 kwartalen) en € 450 (4 kwartalen)

in een totale periode van 20 kwartalen (keuze van kwartalen en van werknemer)

Gecorrigeerde pro rata voor deeltijders

Procedure

geen enkele specifieke formaliteit vereist

 


[1] Deze maatregel is op 1 januari 2016 in werking getreden, en moest oorspronkelijk aflopen op 31 december 2020.  De vrijstelling werd echter voor onbepaalde duur verlengd.

[2] Enkel voor aanwervingen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021