To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Wat is het bedrag van tussenkomst en wanneer wordt het toegekend?

Bedrag van tussenkomst

De financiële tussenkomst bedraagt maximaal 5000 euro[1] en mag de werkelijke kost van de door de werknemer gevolgde opleiding niet overschrijden.

Toekenning gedurende de activeringsperiode

Deze aanmoedigingssteun is enkel toegankelijk voor de opleidingen die gevolgd worden tijdens de toekenningsperiode van de een Activa-uitkering (Activa Brussels en Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’). De opleiding moet beginnen en eindigen tijdens de activeringsperiode, anders zal de aanmoedigingssteun niet toegekend worden.

Voor een uitgebreidere uitleg over de activeringsperiode verwijzen we u naar onze fiches over Langdurige werkzoekenden - Activa Brussels en “Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid – Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’”.

 

Link 2: in die fiche, vraag ‘Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?’

 


[1] Deze premie is in de commerciële sector complementair met het systeem van educatief verlof.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021