To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Welke cumuls zijn toegestaan?

Cumul met maatregelen die in een vermindering van werkgeversbijdragen bestaan

Indien de werknemer voor eenzelfde tewerkstelling in aanmerking komt voor meerdere doelgroepverminderingen, moet de werkgever een keuze maken. Uiteraard mag hij de meest voordelige oplossing kiezen.

De doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen is enkel cumuleerbaar met de structurele vermindering van de sociale lasten.

De vermindering sociale Maribel wordt nooit gecombineerd met de doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen. Maar als de werkgever onder een paritair comité valt dat in de sociale Maribel voorziet, moet de structurele vermindering van categorie 2 of 3 berekend worden.

Cumul met tewerkstellingsmaatregelen die niet in een vermindering van werkgeversbijdragen bestaan

Cumul met tewerkstellingsmaatregelen die niet in een vermindering van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid bestaan (bijvoorbeeld de activering van de werkloosheidsuitkeringen, de werkbonus, sommige gewestpremies, …), is steeds mogelijk. Opgelet! Verifieer altijd de cumulregels voor deze andere tewerkstellingsmaatregelen!

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021