To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Heeft een extra recht op een eindejaarspremie?

Een extra heeft recht op een eindejaarspremie voor zover hij in de loop van het kalenderjaar ten minste 44 werkdagen bij dezelfde werkgever tewerkgesteld geweest is, ongeacht de duur van de dagprestaties.

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt bepaald naar rato van het aantal dagen of uren effectieve aanwezigheid van de extra in de onderneming.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019