To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat gebeurt er in geval van cumulatie met gelegenheidsarbeid?

Cumulatie met gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector

De werkgever en de werknemer hebben de keuze tussen de toepassing van het socialezekerheidsstelsel voor gelegenheidsarbeiders en de toepassing van de verminderde bijdragen voor studenten.

Keuze tussen gelegenheidsarbeid en studentenarbeid, maar geen cumul voor dezelfde periode

De uren onder solidariteitsbijdrage hebben geen invloed op het contingent gelegenheidsarbeid, maar de voordelen verbonden aan de twee statuten mogen niet gecombineerd worden tijdens dezelfde periode.

Tewerkstelling als student

Voor de 475 gewerkte en aangegeven uren als student (in de land- of tuinbouw of in een andere sector) wordt de solidariteitsbijdrage berekend op het reële loon en niet op het forfait gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw.

Voor deze 475 uren moet in Dimona als type werknemer 'STU' gebruikt worden.

Tewerkstelling als gelegenheidsarbeider

De tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw kan gedurende maximaal 65 dagen (eventueel met 35 bijkomende dagen in de witloofteelt of de champignonteelt), met de gewone bijdragepercentages berekend op het respectievelijke dagforfait land- of tuinbouw.

Voor deze dagen moet in Dimona als type werknemer 'EXT' gebruikt worden.

Cumulatie met gelegenheidsarbeid in de horecasector

De werkgever en de werknemer hebben de keuze tussen studentenarbeid of gelegenheidsarbeid.

Keuze tussen gelegenheidsarbeid en studentenarbeid, maar geen cumul voor dezelfde periode

De uren onder solidariteitsbijdrage hebben geen invloed op het contingent gelegenheidsarbeid, maar de voordelen verbonden aan de twee statuten mogen niet gecombineerd worden tijdens dezelfde periode.

Tewerkstelling als student

Voor de 475 gewerkte en aangegeven uren als student - in de horeca of in een andere sector - wordt de solidariteitsbijdrage berekend op het reële loon of op het dagforfait voor met fooien betaalden (enkel handarbeiders), niet op het forfait horeca gelegenheidsarbeid.

Voor deze 475 uren moet in Dimona als type werknemer 'STU' gebruikt worden.

Tewerkstelling als gelegenheidsarbeider

De student kan als gelegenheidswerknemer in de horeca werken voor maximaal 50 dagen met de gewone bijdragepercentages berekend op het verminderd dag- of uurforfait.

Voor deze dagen moet in Dimona als type werknemer 'EXT' gebruikt worden.

Cijfervoorbeeld

Dit klein cijfervoorbeeld toont aan dat de tewerkstelling als student voordeliger is dan de tewerkstelling als gelegenheidsarbeider.

 

Student

Extra

Totale kost voor de werkgever

11,9105

14,2975

Patronale RSZ

0,6134 (solidariteitsbijdrage van 5,43%)

3,0004 (+/- 39,17% op forfait van  € 7,66/u)

Basisuurloon cat. 1 of 2 (arbeider)

11,2971

11,2971

Persoonlijke RSZ

0,3062 (solidariteitsbijdrage van 2,71%)

1,0012 (13,07 op forfait van € 7,66/u)

Bruto belastbaar

10,9909

10,2959

Bedrijfsvoorheffing

0

3,4296 (bijzonder tarief van 33,31%)

Netto

10,9909

6,8663

Arbeidsovereenkomst

Aangezien de keuze die gemaakt wordt zowel gevolgen heeft voor de werkgever als voor de student, raadt de RSZ aan deze keuze op voorhand te bespreken en ze op te nemen in het studentenovereenkomst.

Opgelet! Ook wanneer de student tewerkgesteld wordt zonder toepassing van de verminderde bijdragen, moet hij met een studentenovereenkomst aangeworven worden. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar onze fiche "Studenten – 1. De studentenovereenkomst".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021