To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen in 2015

 

Werknemers

Voordelen toegekend per kwartaal

(voordelen zoals van toepassing vanaf 1 januari 2016, maar enkel voor de nog resterende kwartalen)

Eerste werknemer

 • vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor de resterende kwartalen (ter herinnering, de doelgroepvermindering eerste werknemer wordt gedurende maximum 13 kwartalen toegekend);
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de eerste werknemer;
 • tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat ten belope van € 36,45 per kwartaal dat de doelgroepvermindering effectief wordt toegekend.

Tweede werknemer

 • € 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen, € 1.050 gedurende maximum 4 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • enkel voor de nog resterende kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de tweede werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 2 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Derde werknemer

 • € 1.050 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 8 kwartalen;
 • enkel voor de nog resterende kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de derde werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 3 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Vierde werknemer

 • € 1.050 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • enkel voor de nog resterende kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de vierde werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 4 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Vijfde werknemer

 • € 1.000 gedurende maximum 5 kwartalen en nadien € 400 gedurende maximum 4 kwartalen;
 • enkel voor de nog resterende kwartalen;
 • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de vijfde werknemer;
 • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 5 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
 • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

 

Opmerking: Hoewel vanaf 2016 ook de aanwerving van een zesde werknemer recht geeft op een doelgroepvermindering, zal de werkgever niet van deze vermindering kunnen genieten voor een zesde werknemer aangeworven in 2015, aangezien het recht op de doelgroepvermindering zesde aanwerving enkel geldt voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021