To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Waar kan het telewerk plaatsvinden?

Het telewerk kan worden verricht in de woning van de telewerker of op elke andere door hem gekozen plaats.

Het telewerk dat wordt verricht in een satellietkantoor van de werkgever, met andere woorden in een gedecentraliseerd lokaal van de werkgever of een lokaal dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt, valt echter buiten het toepassingsgebied van deze bepalingen.

Opgelet ! Indien een bureauvergoeding wordt toegekend aan de telewerker, dient rekening gehouden te worden met het feit dat dit forfait enkel door de RSZ en fiscus zal aanvaard worden in geval het telewerk uitgevoerd wordt in de private lokalen van de werknemer.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022