To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Lees eerste even dit…

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een tegemoetkoming aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven[1], of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap[2] ter compensatie van:

  • de kosten van de inschakeling in het beroepsleven,
  • de kosten van ondersteuning (bijvoorbeeld voor de aanpassing van de werkpost),
  • de kosten van verminderde productiviteit.

Naast deze premieregeling bij aanwerving van personen met een arbeidshandicap ondersteunt het Vlaams Gewest de tewerkstelling van twee bijzondere doelgroepen: de jonge en de oudere werknemers. Deze doelgroepen openen immers het recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. U leest hierover meer onder het luik "Vlaams Gewest/Doelgroepverminderingen" van dit dossier.

 


[1] De persoon met een arbeidshandicap moet woonachtig zijn in Vlaanderen of in Brussel om in aanmerking te komen voor de VOP.

[2] De VOP voor zelfstandigen wordt hier niet behandeld. Voor meer informatie verwijzen we u naar Afdeling II van Hoofdstuk VI van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap. U vindt ook informatie op de Vlaamse website www.werk.be.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021