To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Hoe verloopt de procedure?

Op de DmfA (de trimestriële RSZ-aangifte) vermeldt de werkgever voor elke oudere werknemer afzonderlijk de doelgroepvermindering en, in voorkomend geval, de structurele vermindering waarop hij recht heeft.  Hij moet tevens de codes die met deze verminderingen overeenstemmen opgeven.

Het sociaal secretariaat Securex vervult deze formaliteiten automatisch voor de klanten die deze doelgroepvermindering kunnen genieten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021