To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw personeelsbeheer

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
  • Wet van 8 december 1992 ('privacywet' genoemd), maar deze zal zo snel mogelijk vervangen worden door een Kaderwet
  • Koninklijk besluit van 13 februari 2001
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018