To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Welke procedure moet worden gevolgd?

Voordat een mobiliteitsbudget wordt toegekend moeten drie belangrijke fasen worden doorlopen:

We zullen deze fasen afzonderlijk onder de loep nemen in de volgende vragen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021