To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Wat is het mobiliteitsbudget?

Een budget dat steunt op 3 pijlers

Met het systeem van het mobiliteitsbudget kunnen werknemers die beschikken over een bedrijfswagen of aanspraak kunnen maken op een bedrijfswagen opteren voor een mobiliteitsbudget dat op 3 pijlers steunt:

  • Pijler 1 is een milieuvriendelijke bedrijfswagen.
  • Pijler 2 bestaat uit een verzameling van alternatieve en duurzame vervoerswijzen. Bepaalde huisvestingskosten van een werknemer die dichtbij zijn normale werkplaats woont, worden gelijkgesteld met een duurzame vervoerswijze.
  • Pijler 3 is het saldo van het budget dat overblijft na aftrek van de uitgaven van pijlers 1 en 2.

We zullen deze pijlers onder de loep nemen in de volgende vragen. De maatregel heeft uiteraard tot doel om het aantal bedrijfswagens te verminderen en ervoor te zorgen dat de bedrijfswagens die nog in omloop zijn minder vervuilend zijn.

NIEUW:

Op vrijdag 3 december 2021 is de wet die de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit organiseert officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een van de doelstellingen ervan is om  het mobiliteitsbudget te vereenvoudigen,  uit te breiden en te versoepelen. De regering wil ook meer personen kennis laten maken met duurzame mobiliteitsalternatieven. De maatregelen over het mobiliteitsbudget zijn nu officieel en zouden op 1 januari 2022 in werking moeten treden.

 

Waarover gaat het ?

Het mobiliteitsbudget is een budget dat op jaarbasis wordt berekend en dat de werkgever aan zijn werknemer kan toekennen als alternatief voor de bedrijfswagen waarop hij aanspraak kan maken om toegang te verkrijgen tot duurzame vervoerswijzen en -diensten.

De werknemer heeft echter nog de keuze om te opteren voor een bedrijfswagen. Hij combineert dan een milieuvriendelijker bedrijfswagen met duurzame vervoerswijzen en -diensten (multimodaliteit). Enkel het deel van het mobiliteitsbudget dat niet werd uitgegeven mag op het einde van het jaar aan de werknemer worden gestort.

 

Hoofdpijlers van het mobiliteitsbudget

Voordelen op het gebied van mobiliteit en beperking van het aantal bedrijfswagens

In dit opzicht kan het mobiliteitsbudget alleen worden toegekend aan werknemers die al over een bedrijfswagen beschikken of die aanspraak kunnen maken op een bedrijfswagen.

Principiële vrijheid

De werkgevers zijn niet verplicht om het systeem in te voeren en de werknemers zijn niet verplicht om hun bedrijfswagen in te ruilen.

Budgettaire neutraliteit

Tot slot mogen de werknemers die voor een mobiliteitsbudget opteren geen financieel nadeel lijden. Voor de werkgevers mag de loonlast niet stijgen. Voor de overheid moeten de ontvangsten identiek blijven.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021