To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Het onthaal van een nieuwe werknemer: geldt dit ook voor een uitzendkracht?

Elke werkgever is ertoe gehouden om elke werknemer die in zijn onderneming begint de nodige informatie betreffende het welzijn op het werk te verschaffen en hem te laten begeleiden door een meer ervaren werknemer[1]. De bedoeling van deze maatregel is het aantal ongevallen op de werkvloer te doen dalen.

Onthaal en begeleiding van uitzendkrachten door de gebruiker

De gebruiker moet op de werkvloer instaan voor het onthaal en de begeleiding van de uitzendkracht(en) binnen zijn onderneming. Hierbij gelden dezelfde verplichtingen als voor vaste medewerkers.

Twee verplichtingen: onthaal en peterschap

Onthaal

De gebruiker moet het onthaal van de beginnende uitzendkracht verzekeren. In het kader van de welzijnswetgeving houdt dit in dat de nieuwe uitzendkracht alle nuttige informatie en instructies ontvangt over het welzijn op het werk[2]. Het volstaat niet dat de gebruiker de uitzendkracht gewoon het arbeidsreglement overhandigt en hem zegt dat alle instructies daarin terug te vinden zijn.

De gebruiker of een lid van de hiërarchische lijn die het onthaal van de uitzendkracht verzorgd heeft, moet ter bevestiging hiervan een verklaring ondertekenen die vermeldt dat hij zich van deze taak gekweten heeft. Een modelverklaring kan u terugvinden door hier te klikken.

Na ondertekening moet deze verklaring bezorgd worden aan de interne preventieadviseur van de gebruiker die deze moet bewaren.

Peterschap

Het enkel en alleen geven van de nodige instructies aan de beginnende uitzendkracht zal niet altijd volstaan om ervoor te zorgen dat hij zijn job op een veilige manier kan uitoefenen. De gebruiker of een lid van de hiërarchische lijn zal daarnaast ook een ervaren werknemer moeten aanduiden die instaat voor de begeleiding van de nieuwe uitzendkracht.[1] Koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende het onthaal van nieuwe werknemers, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007, 1ste editie.

[2] Welke inlichtingen dat zijn, hangt uiteraard af van de aard van de onderneming. In een onderneming waar met machines gewerkt wordt, zullen specifieke veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze machines gegeven moeten worden. In andere ondernemingen kan het geven van informatie bijvoorbeeld beperkt blijven tot het vermelden van de plaats van de verbandkist en het geven van instructies in geval van brand.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021