To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Toezicht en sancties

Toezicht

De persoon met een arbeidshandicap of de werkgever verstrekt aan de VDAB op het eerste verzoek alle nodige documenten of inlichtingen om de naleving van de toekenningsvoorwaarden te controleren. Ze laten bovendien de afgevaardigden van de VDAB toe zich ter plekke te vergewissen van de noodzaak en omvang van de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

De sociaalrechtelijke inspecteurs van de entiteit Inspectie van het DWSE zijn gerechtigd om ter plaatse controle uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van deze reglementering.

Schorsing en terugvordering

Het DWSE schorst de betaling van de VOP en vordert die in een van onderstaande gevallen terug:

  • de persoon met een arbeidshandicap of een werkgever leeft de voorwaarden van de reglementering niet na;
  • er zijn nauwkeurige of overeenstemmende indicaties dat een werkgever een of meer personen met een arbeidshandicap heeft ontslagen uitsluitend met de bedoeling hen te vervangen door een of meer personen met een arbeidshandicap die recht geven op een VOP of op een hogere VOP, of uitsluitend met de bedoeling hen daarna opnieuw aan te werven om een hogere VOP te verkrijgen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021