To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Wanneer wordt het vakantiegeld betaald?

Arbeiders

Het vakantiegeld van de arbeiders wordt niet rechtstreeks door de werkgever betaald. Zij krijgen hun vakantiegeld immers via de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie of de bijzondere vakantiekassen in de vorm van een eenmalige jaarlijkse vakantiecheque.

Deze wordt aan de arbeiders betaald op het moment dat ze hun (hoofd)vakantie opnemen, maar ten vroegste op 2 mei van het vakantiejaar. De werkgever moet de datum van de (hoofd)vakantie van de arbeider minstens 6 weken op voorhand aan de vakantiekas meedelen.

Het feit dat de arbeiders al hun vakantiegeld (enkel en dubbel) in één keer betaald krijgen, heeft als gevolg dat de dagen dat ze vakantie opnemen niet gewoon doorbetaald worden, zoals dat bij de bedienden wel het geval is.

Bedienden

Het enkel vakantiegeld van de bedienden wordt door de werkgever betaald op het moment dat de bediende effectief vakantiedagen opneemt. Dit gebeurt door zijn normale loon voor die dagen door te betalen.

Het dubbel vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de bediende zijn (hoofd)vakantie opneemt. In de praktijk gebeurt de betaling van het dubbel vakantiegeld echter vaak voor alle bedienden van de onderneming op hetzelfde moment, meestal in de maand mei of juni, ongeacht wanneer de bediende zijn (hoofd)vakantie effectief opneemt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020