To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof?

Volledige schorsing van de arbeidsprestaties

Wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties volledig schorst omwille van loopbaanonderbreking of tijdskrediet, moet hem een vertrekvakantiegeld uitbetaald worden op het moment dat hij zijn prestaties onderbreekt, op dezelfde manier als wanneer hij uit dienst zou gaan. Dit is niet het geval bij een volledige schorsing in het kader van een thematisch verlof; in dat geval moet er eenvoudigweg niets gebeuren met het vakantiegeld.

Voor meer informatie over de berekening van het vertrekvakantiegeld verwijzen we u naar de fiche "Jaarlijkse vakantie – 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld".

Vermindering van de arbeidsprestaties

Wanneer de werknemer zijn prestaties vermindert in het kader van een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof, moeten de regels gevolgd worden die in geval van vermindering van de arbeidsduur van toepassing zijn. Dit houdt in dat de werknemer een beperkt vertrekvakantiegeld zal ontvangen, dat hem zal worden uitbetaald in de maand december, samen met het loon van die maand. Dit beperkt vertrekvakantiegeld komt overeen met het vakantiegeld voor de door de werknemer opgebouwde vakantiedagen die hij niet meer kan opnemen omwille van de arbeidsduurvermindering.

Voor meer informatie over de berekening van het vertrekvakantiegeld verwijzen we u naar de fiche "Jaarlijkse vakantie – 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020