To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Wat zijn de toepasselijke sancties?

De werkgever die onjuiste of onvolledige aangiftes doet om geen of minder bijdragen te moeten betalen of om een derde geen of minder bijdragen te laten betalen dan verschuldigd, stelt zich bloot aan sancties.

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Sociale fraude” in de fiche “Sociaal Strafwetboek – 4. De inbreuken” in ons dossier over het Sociaal strafrecht, onder het federale luik.  U vindt dit terug onder de rubriek Sociaal/Dossiers.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021