To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Wat met de jaarlijkse vakantie van de bezoldigde kunstenaars?

Elke werkgever die een kunstenaar tewerkstelt, moet zich bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) aansluiten[1].

De kunstenaars zijn steeds onderworpen aan de bepalingen inzake jaarlijkse vakantie die gelden voor de arbeiders, zelfs indien ze een bediendestatuut hebben. De gelijkstelling van bepaalde schorsingsgronden van de arbeids- of leerovereenkomst voor de berekening van het aantal vakantiedagen waarop de kunstenaars recht hebben, is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

  • de kunstenaars moeten door een arbeids- of leerovereenkomst verbonden zijn;
  • ze moeten door deze overeenkomst verbonden zijn vanaf de eerste dag van de gelijkstelbare periode.

Het koninklijk besluit bepaalt ook het plafond voor het fictief dagloon van de inactiviteitsdagen die met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld worden.

De RJV betaalt het vakantiegeld per overschrijving[2].

 


[1] Koninklijk besluit van 16 december 2003, Belgisch Staatsblad van 21 januari 2004.

[2] Voor de kunstenaars die niet over een zichtrekening beschikken, is een betaling via circulaire cheque mogelijk. De kunstenaar moet hier uitdrukkelijk om verzoeken. Voor meer informatie over de te volgen procedure verwijzen we u naar de website van de RJV (http://rjv.be/nl/content/mijn-vakantiegeld-ontvangen).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021