To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Waarover gaat het?

Wanneer de werkgever voor het eerst een werknemer als huispersoneel aanwerft en bij de RSZ aangeeft, kan hij een vermindering van de patronale basisbijdragen genieten tijdens de volledige duur van de arbeidsovereenkomst.

Naast deze doelgroepvermindering kan de werkgever ook aanspraak maken op een beperkte fiscale aftrek van de bezoldigingen van deze werknemer.

Opgelet! De doelgroepvermindering kan uiteraard slechts genoten worden indien de werknemer bij de RSZ aangegeven moet worden. Vanaf 1 oktober 2014 is dit in principe voor alle huispersoneel (dienstboden en anderen) het geval, met een uitzondering voor occasionele arbeid. Tot 30 september 2014 moesten sommige werknemers met de hoedanigheid van huispersoneel daarentegen niet bij de RSZ aangegeven worden[1].


[1] Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar de fiches “Ander huispersoneel” en “Dienstboden” in de rubriek Sociaal/Info+.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021