To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Welke uren worden in aanmerking genomen om het contingent van maximum 475 uren te berekenen?

Effectieve prestaties

Voor het contingent van 475 uren houdt men enkel rekening met de werkelijk door de student gepresteerde uren.

De uren tijdens dewelke de student geen prestaties levert, maar waarvoor de werkgever een loon onderworpen aan de sociale zekerheid betaalt (feestdagen of vervangingsdagen, klein verlet, inhaalrust, ziektedagen waarvoor gewaarborgd loon verschuldigd is,…), worden dus niet meegerekend in het contingent[1].

Voorbeeld: een werkgever en studenten sluiten een studentenovereenkomst voor de periode van 8 tot en met 12 november. 11 november is een feestdag. Er zullen voor deze week slechts 31 uren van het contigent van de student afgaan en geen 38. De uren van de feestdag zullen niet in aanmerking genomen worden, aangezien de student dan geen effectieve prestaties levert.

Volledige uren

Het studentencontingent werkt enkel met volledige uren. Elk begonnen uur geldt dus als 1 uur. Een werkdag van 7u36 geldt voor het contingent dus als 8 uren.

Opmerking: De toepassing van deze regel zal er in de praktijk echter niet al te vaak toe leiden dat de student elke dag een aantal minuten verliest. Werkt een student immers een hele week voor de betrokken werkgever, dan kunnen er 38 uren aangegeven worden, waardoor er geen minuut verloren gaat. Meer uitleg over de aangifte van de uren vindt u hoger in deze fiche.  

 


[1] Het loon voor deze uren moet uiteraard wel opgenomen worden in de DmfA.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021