To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Wat gebeurt er in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

Tijdens de opzegtermijn blijft de doelgroepvermindering gewoon doorlopen.

Ze is daarentegen niet van toepassing op de verbrekingsvergoeding.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021