To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Hoe wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beëindigd?

Principe

De arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht is altijd een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Deze arbeidsovereenkomst kan niet worden opgezegd, maar neemt automatisch een einde bij het verstrijken van de duur. Het uitzendbureau moet aan de uitzendkracht geen bijkomende kennisgeving bezorgen.

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid kan eveneens worden beëindigd in gemeenschappelijk akkoord of omwille van een dringende reden.

Tijdens de proefperiode

Tijdens de proefperiode kan zowel de uitzendkracht als het uitzendbureau de overeenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding beëindigen. Tijdens deze drie dagen kan ook de gebruiker de tewerkstelling van de uitzendkracht beëindigen.

Ook al vereist de wet dit niet, het is toch aan te raden de beëindiging schriftelijk en aangetekend te bevestigen.

Voortijdige beëindiging

Indien de arbeidsovereenkomst voor het bereiken van de einddatum beëindigd wordt door de uitzendkracht of het uitzendbureau, is de partij die tot deze voortijdige beëindiging overgaat een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Deze vergoeding is gelijk aan het loon verschuldigd tot het einde van de oorspronkelijke duur van de overeenkomst zonder dat ze meer mag bedragen dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met een opzegtermijn die van toepassing zou geweest zijn indien het een overeenkomst van onbepaalde tijd betrof.

Het uitzendbureau is de vergoeding niet verschuldigd indien zij kan aantonen dat de voortijdige beëindiging te wijten is aan de gebruiker en zij aan de uitzendkracht voor de resterende duur van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe opdracht aanbiedt met hetzelfde loon in evenwaardige werkomstandigheden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021