To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Tijdelijke werkloosheid> 2. Wegens economische oorzaken > Stelsel voor bedienden

Lees eerst even dit …

Dankzij de tijdelijke crisiswerkloosheid voor bedienden die in 2009 werd ingevoerd, konden bedrijven in moeilijkheden voor de eerste keer genieten van een stelsel van tijdelijke werkloosheid voor hun bedienden. Gezien het succes ervan werd de maatregel op 1 januari 2012 definitief ingevoerd, maar wel met enkele aanpassingen[1]. In 2016 werden de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op dit stelsel, fors uitgebreid.

In deze fiche bespreken wij deze tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden, die kortweg ook economische werkloosheid voor bedienden wordt genoemd.

 


[1] Wet van 12 april 2011. Een Hoofdstuk II/1 met als titel ‘Regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid’ werd ingevoerd in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022