To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Welk voordeel geniet de werkgever?

Principe

Er geldt slechts één bedrag voor de vermindering van de basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid voor oudere werknemers in Brussel. Dit bedraagt 1.000 euro per kwartaal voor een voltijdse werknemer met een volledige tewerkstelling in dat trimester[1].

De vermindering wordt toegekend:

  • tijdens het kwartaal waarin de betrokken werknemer de vereiste leeftijd bereikt;
  • en voor alle daaropvolgende kwartalen tot het einde van de tewerkstelling[2], maar uiterlijk tot de wettelijke pensioenleeftijd[3].

Vanaf dat ogenblik zouden enkel oudere werknemers van 57 tot en met 64 jaar een forfaitaire werkuitkering kunnen genieten van 1.000 euro.

Deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties: proportioneel met correctie

De bedragen vermeldt in de tabel gelden voor voltijdse, volledige kwartaalprestaties en worden per tewerkstelling berekend[4]. Werknemers met deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties genieten een proportionele vermindering, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder. Voor meer informatie over deze proportionalisering, klik hier.

 


[1] Er werd geen overgangsmaatregel voorzien. Het nieuwe forfait is dus ook van toepassing op de reeds lopende verminderingen vanaf het derde trimester van 2018.

[2] Indien de overeenkomst een einde neemt tijdens het kwartaal waarin de werknemer 55 jaar wordt, wordt de vermindering voor dat kwartaal alsnog toegekend.

[3] De vermindering eindigt immers op de laatste dag van het kwartaal van de 65 jaar van de werknemer.

[4] Zodra een element van de tewerkstelling wordt gewijzigd, moet er een nieuwe berekening worden gemaakt. De elementen van de tewerkstelling zijn: de werkgeverscategorie, de werknemerscategorie, de datum waarop de arbeidsbetrekking aanvangt en eindigt, het nummer van het bevoegde paritaire (sub)comité voor de uitgeoefende activiteit, het aantal dagen per week in de arbeidsregeling, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de referentiepersoon, het type van arbeidsovereenkomst (voltijds of deeltijds).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021