To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Koninklijk besluit van 28 november 1969, artikel 5
  • Wet van 29 juni 1981
  • Koninklijk besluit nr. 483 van 22 december 1986
  • Programmawet van 24 december 2002
  • Programmawet van 22 december 2003
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003
  • Koninklijk besluit van 21 januari 2004
  • Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 104, 6° en 112
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021