To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Wanneer wordt de werkuitkering geweigerd?

Actiris weigert in 2 gevallen om een werkuitkering toe te kennen voor een werknemer die in principe aan de voorwaarden voldoet. Dat is het geval wanneer:

  • een andere werknemer werd ontslagen met het doel hem te vervangen in dezelfde functie door een niet-werkende werkzoekende die het recht op een werkuitkering opent;
  • de werknemer tijdens de 12 maanden die aan zijn aanwerving voorafgaan al in dienst is geweest van de werkgever. Op deze regel bestaan evenwel enkele uitzonderingen. Deze vindt u terug onder de vraag “Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021