To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Hoe wordt de vakantie van deeltijdse werknemers bepaald?

Principe

Om de duur van de vakantie van de deeltijdse werknemers te berekenen, past men dezelfde berekeningswijze als voor de voltijdse werknemers toe (maximum 4 weken). Hun rechten zullen echter wel in verhouding tot hun prestaties staan.

Een werknemer die tijdens het volledige jaar 2020 gedurende 16 uur per week gewerkt heeft (bijvoorbeeld 2 dagen van 8 uur), heeft in 2021 recht op 4 weken vakantie van 16 uur, 8 dagen van 8 uur of een totaal van 64 uren.

Overgang naar een ander tewerkstellingsregime

In geval van overgang van een deeltijds tewerkstellingsregime naar een voltijds tewerkstellingsregime of omgekeerd, blijft hetzelfde principe van toepassing.  De werknemer heeft recht op het aantal dagen vakantie dat hij opgebouwd heeft, maar met een maximum van 4 weken vakantie in nieuwe zijn tewerkstellingsregime.

Zo zal een bediende die in 2020 halftijds tewerkgesteld was (5 dagen van 4 uur) en die in 2021 naar een voltijdse tewerkstelling overschakelt, in 2021 recht hebben op de helft van de vakantiedagen van een voltijder, aangezien hij slechts halftijdse rechten heeft opgebouwd, te weten 20 halve dagen of 10 volle dagen (in het stelsel van de vijfdagenweek).  Hij zal eventueel wel aanspraak kunnen maken op aanvullende vakantiedagen (zie hiervoor de fiche "Jaarlijkse vakantie - 4. De Europese of aanvullende vakantie").

Omgekeerd: Een bediende was voltijds tewerkgesteld in 2020 en werkt slechts halftijds in 2021 (5 dagen van 4 uur).  Hij heeft dus 20 volle vakantiedagen opgebouwd. Hij zal in 2021 echter maar 20 halve vakantiedagen kunnen opnemen (4 keer 5 dagen van 4 uur), aangezien hij anders 8 weken vakantie zou kunnen nemen in zijn nieuwe arbeidsregime.  In elk geval zal hij het saldo (4 keer 5 dagen van 4 uur) onder de vorm van een beperkt vertrekvakantiegeld uitbetaald krijgen aangezien hij zijn vakantierechten op basis van een voltijdse tewerkstelling verdiend heeft.  Voor de uitbetaling van dit beperkt vertrekvakantiegeld verwijzen we u naar de vraag "Hoe wordt het vertrekvakantiegeld berekend in geval van een vermindering van de arbeidsduur van de werknemer?".

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021