To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Onthaalouders

Welke voordelen worden toegekend in het kader van de doelgroepvermindering?

De werkgevers die onthaalouders tewerkstellen, genieten een vermindering van 770 euro van hun basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende de volledige duur van de tewerkstelling.

Opmerking: indien de werknemer in de loop van een kwartaal minder dan 27,5% van de volledige prestaties van een voltijdse werknemer presteert, zal hij geen recht geven op de doelgroepvermindering.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021