To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Moet er voor een extra een schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden?

Er is geen arbeidsovereenkomst vereist:

  • wanneer de werknemer voor maximum twee dagen tewerkgesteld wordt.

Deze vrijstelling geldt echter uitsluitend voor de extra die voltijds tewerkgesteld wordt[1].

Er is wel een arbeidsovereenkomst vereist:

  • voor de extra die gedurende maximum 2 dagen deeltijdse prestaties verricht;
  • voor de student die als extra in dienst genomen wordt[2].

In deze gevallen moet er een overeenkomst voor deeltijdse arbeid of een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten gesloten worden.

 


[1] Elke werknemer moet tewerkgesteld worden volgens een uurrooster dat voorkomt in het arbeidsreglement. De uurroosters zijn daar opgedeeld in voltijdse en deeltijdse uurroosters. Een extra is een voltijdse werknemer wanneer hij tewerkgesteld wordt volgens een voltijds uurrooster.

[2] Voor meer info over de cumul met studentenarbeid voor de berekening van de sociale bijdragen, zie: Hoe worden de socialezekerheidsbijdragen op het loon van een extra berekend?.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019