To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Hoe weet de werknemer welk kapitaal opgebouwd werd?

De werknemer ontvangt jaarlijks een zogenaamde “pensioenfiche” of “benefit statement”, waarop de verschillende voordelen vermeld staan waarop hij aanspraak kan maken, en dit zowel bij leven als bij (vroegtijdig) overlijden.

Meer bepaald zal de werknemer de verworven reserves en verworven prestaties kunnen aflezen.

Verworven reserves drukken de huidige waarde van het later uit te keren pensioen uit.

Verworven prestaties drukken de waarde van het pensioen op einddatum uit.

 

Werknemers kunnen zelf online de pensioenrechten die voor hen opgebouwd worden, raadplegen via de website ‘My pension’ die de overheid speciaal heeft gecreëerd.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022