To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Hebben uitzendkrachten recht op een aanvullend pensioen?

Uitzendkrachten zijn juridisch gezien geen werknemers van de onderneming waar ze tewerkgesteld worden, maar wel van het uitzendkantoor. In hun paritair comité van de uitzendkantoren bestaat geen sectorpensioen.

Strikt gezien is het wel mogelijk dat uitzendkrachten aangesloten worden bij een ondernemingspensioen, maar dit komt in de praktijk haast niet voor.[1] 

Wel hebben zij recht op een extra premie wanneer zij tewerkgesteld worden bij een gebruiker waar een sectorpensioen is. Hun brutoloon wordt dan vermenigvuldigd met een bepaald percentage. Voor de exacte percentages, zie in Lex4You bij PC 322.000 - Uitzendarbeid en klik op “pensioenpremie”. 

 


[1] In PC 105 voor de non-ferro metalen moeten de uitzendkrachten ook aangesloten worden bij het aanvullend pensioenplan (CAO 58404 van 19 juni 2001 betreffende uitzendarbeid)

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022