To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat met de hop-, tabak- en teenwilgteelt?

Bepaalde werknemers uit de landbouwsector hoeven niet aan de RSZ te worden aangegeven. Het gaat hierbij om de werknemers die zijn tewerkgesteld voor het aanleggen van hopplanten en het plukken van hop, het plukken van tabak, het kuisen en sorteren van teenwilgen, op voorwaarde dat:

  • deze arbeidsprestaties niet meer dan 25 werkdagen per kalenderjaar worden uitgevoerd;
  • die werknemers in de loop van hetzelfde kalenderjaar niet aan de sociale zekerheid waren onderworpen wegens een activiteit die in diezelfde sectoren werd uitgeoefend;
  • de tewerkstelling plaatsvindt in een afgebakende periode:
   • aanleggen en plukken van hop: respectievelijk vanaf 1 april tot 1 juni en vanaf 25 augustus tot 10 oktober (voor zover deze tewerkstelling in de loop van de eerstgenoemde periode 8 arbeidsdagen niet overschrijdt);
   • plukken van tabak: vanaf 10 juli tot 10 september;
   • kuisen en sorteren van teenwilgen: vanaf 1 januari tot 28 februari en vanaf 5 november tot 31 december.
Deze werknemers vallen niet binnen het toepassingsgebied van de Dimona[1]. De werkgever moet de indiensttreding en de uitdiensttreding van die werknemers dus niet onmiddellijk melden.


[1] Koninklijk besluit van 27 maart 2003, Belgisch Staatsblad van 30 april 2003, 2e uitgave.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019