To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Hoe weet u hoeveel uren de student al gewerkt heeft?

De werkgever kan het saldo van het contingent waarover de student beschikt, raadplegen op een door de RSZ beheerde teller. De RSZ zorgt ervoor dat de teller zo goed als simultaan wordt aangepast[1].

Concreet:

  • wanneer u een Dimona indient voor een student, verneemt u automatisch wanneer het contingent van 475 uren wordt overschreden[2] [3];
  • ook de student kan het saldo van zijn contingent raadplegen[4]. Om te vermijden dat u vaststelt dat het contingent overschreden is nadat u met de student een studentenovereenkomst gesloten hebt, kunt u uw student vragen om u vooraf een attest te bezorgen waarop het saldo van het contingent vermeld is. U kan hem zelfs vragen om u zijn toegangscode tot de tool te geven indien hij daarmee akkoord gaat. Die code heeft een beperkte geldigheidsduur. De student kan ook zijn contingent raadplegen via de gratis student@work-app.

Opmerking:  Het saldo van het contingent wordt niet aan de werkgever meegedeeld wanneer er geen overschrijding is. Er komt trouwens ook geen kennisgeving van de RSZ indien een deel van het contingent op een later moment weer vrijkomt.

 


[1] Via een spontane rechtzetting van het contingent door de werkgever zelf of op vraag van de student bij wijziging van de aanvankelijk voorzien prestaties (Dimona UPDATE), of via een rechtzetting door de RSZ, als het aantal in de DmfA vermelde uren niet overeenstemt met het aantal in de oorspronkelijke Dimona-aangifte vermelde uren. In dit laatste geval kan er een bepaalde tijd verlopen vóór de teller wordt bijgesteld.

[2] U zal nog altijd de aangifte kunnen doen.  Een tewerkstelling van meer dan 475 uren is in se niet verboden. Maar dan vervalt het recht op verlaagde bijdragen.

[3] De kennisgeving zal zelfs vermelden over hoeveel uren overschrijding het gaat indien de aangifte via een beveiligd kanaal gebeurt.

[4] Via de applicatie student@work.  Daarnaast is er een speciale website voor de student ontwikkeld (student@work), waar hij alle informatie kan vinden die hij nodig heeft. Voor een overzicht van de stappen die een buitenlandse student moet ondernemen, raadpleeg de volgende vraag.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021