To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes

Aflevering op naam van de consumptiecheques

Principe

De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd.

Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als de toekenning van de maaltijdcheques en het volledige bedrag van de cheques op de individuele rekening van de werknemer voorkomen, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.

Sanctie

Alle consumptiecheques die worden toegekend zonder dat deze voorwaarde vervuld is, worden als loon beschouwd, waarop socialezekerheidsbijdragen en belasting verschuldigd zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/01/2021