To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Overzichtstabellen

Vervanging van een vaste werknemer

Motief
VERVANGING

Maximum toegelaten duur

Procedure

Vakbondsafvaardiging (VA)

Geen vakbondsafvaardiging

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

duur van de schorsing

Geen

Geen

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een opzegtermijn of om dringende reden

6 maanden
+ verlenging met 6 maanden

Toestemming VA
+ info aan inspecteur- districtshoofd

Informatie aan Sociaal Fonds (door het uitzendbureau)

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst om een andere reden

6 maanden

Geen

geen

+ verlenging met 6 maanden

Toestemming VA
+ info aan inspecteur- districtshoofd

Informatie aan Sociaal Fonds (door het uitzendbureau)

Tijdelijke vermeerdering van werk

Motief
TIJDELIJKE VERMEERDERING

Maximum toegelaten
duur

Procedure

De gebruiker heeft een vakbondsafvaardiging (VA)

In onderling overleg met VA
+ info aan Inspecteur-districtshoofd

Toestemming VA

De gebruiker heeft geen vakbondsafvaardiging (VA)

6 maanden

Informatie aan Sociaal Fonds
(door het uitzendbureau)

+ 6 maanden

Informatie aan Sociaal Fonds
(door het uitzendbureau)

+ 6 maanden

Toestemming Commissie Goede Diensten (door het uitzendbureau)

Uitzonderlijk werk

Motief
UITZONDERLIJK WERK

Maximum toegelaten
duur

Procedure

Werkzaamheden die verband houden met de voorbereiding, de werking en de voltooiing van jaarbeurzen, salons, congressen, …

3 maanden

Geen

Het lossen van vrachtwagens

3 maanden

Toestemming VA + info aan inspecteur- districtshoofd

Secretariaatswerk voor zakenlui die tijdelijk in België verblijven

3 maanden

 

Werkzaamheden voor ambassades, consulaten en internationale organen

3 maanden

Toestemming representatieve Belgische werknemersorganisaties

Werkzaamheden met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen

6 maanden
+ verlenging 6 maanden

 • Voorafgaandelijk beroep op de subregionale tewerkstellings diensten
 • Toestemming VA + Inspecteur districtshoofd minstens 24 uur voorafgaand aan tewerkstelling
 • Indien geen VA: informatie aan het Sociaal Fonds (door het uitzendbureau)

Werkzaamheden waarvoor een werkgever, bij het instellen van nieuwe functies of in afwachting van een indienstneming, geen werknemers op de arbeidsmarkt heeft kunnen vinden

3 maanden

 • Voorafgaand beroep op subregionale tewerkstellings-diensten

+ verlenging tot maximum 12 maanden

 • Voorafgaand beroep op subregionale tewerkstellings- diensten
 • Toestemming VA
 • Indien geen VA: informatie aan het Sociaal Fonds (door het uitzendbureau)

Werkzaamheden bij een onvoorzien of dreigend ongeval, dringend werk aan machines of materieel en werk dat wegens een onvoorziene noodzakelijkheid vereist is

3 maanden

 

Werken van inventarissen en balansen

7 dagen/kalenderjaar

 

Werkzaamheden in het kader van vormingsprojecten

6 maanden
+ verlenging met 6 maanden

 • Toestemming VA
 • Indien geen VA: informatie aan het Sociaal Fonds (door het uitzendbureau)

Werkzaamheden in het kader van begeleidingsprojecten

6 maanden
+ verlenging met 6 maanden

 • Toestemming VA
 • Indien geen VA: informatie aan het Sociaal Fonds (door het uitzendbureau)

 

Instroom

Motief
INSTROOM

Maximum toegelaten duur

Procedure

Vakbondsafvaardiging (VA)

Geen vakbondsafvaardiging

Doel: de uitzendkracht na afloop van zijn uitzendwerk voor onbepaalde duur aanwerven voor dezelfde job (maar geen aanwervingsplicht in hoofde van de gebruiker)

Er bestaat een tewerkstellingsgarantie in hoofde van het uitzendkantoor

1 week minimum en 6 maanden maximum 

Specifieke kenmerken van het contract

Dagcontracten niet toegestaan

Informatie en raadpleging van de VA [motivering, beoogde werkpost(en), beoogde functie(s)]

Geen toelating vereist

Informatie in verband met de specifieke kenmerken van het contract

Geen


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019