To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 zoals gewijzigd door het KB van 21 juli 2021
  • Artikels 57 tot 65 van de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
  • Circulaire C/2020/131 over de consumptiecheque

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/01/2021