To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 16 november 2015, zoals gewijzigd door de programmawet van 25 december 2017
  • Koninklijk besluit van 13 december 2016
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021