To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Koninklijk besluit van 28 november 1969, artikel 17bis
  • Wet van 3 juli 1978, artikelen 120 tot 130ter
  • Koninklijk besluit van 23 december 1996
  • Koninklijk besluit van 5 november 2002, artikelen 7,4°, 9bis, alinea 2 en 9ter, alinea 3
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021