To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?

De Dimona voor studenten laat toe om, voor een enkele werknemer in een enkele aangifte, ofwel een volledige periode aan te geven ofwel een of meerdere dagaangiftes te doen.

Als de tewerkstelling over meerdere kwartalen gespreid is, moet voor elk kwartaal een aparte Dimona-aangifte gebeuren. 

Welke vermeldingen?

Naast de gebruikelijke vermeldingen (gegevens betreffende de werkgever en de werknemer) moeten de werkgevers die studenten tewerkstellen in hun Dimona-aangifte steeds de begin- en einddatum van de tewerkstelling vermelden evenals het aantal per kwartaal geplande uren[1]. De studenten moeten aangegeven worden onder het werknemerstype “STU”.

Vermelding van het aantal uren

De bijzondere Dimona voor studenten maakt het mogelijk om te bepalen of het urencontingent (475 uren per jaar) waarover de student beschikt al dan niet overschreden is.

Indien het aantal uren dat de werkgever in de Dimona aangeeft, nog beschikbaar is, krijgt hij een OK-melding. De geplande uren zijn dan voor deze werkgever gereserveerd en hij kan er zeker van zijn dat hij deze uren door de student aan verminderde bijdragen kan laten presteren.

Indien het aantal geplande uren echter hoger ligt dan het aantal uren dat nog in het contingent van de student overblijft, zal de werkgever eveneens een melding krijgen wanneer hij zijn Dimona-aangifte doet. Deze zal aangeven hoeveel uren buiten het contingent gepland zijn (overschrijding xx uur); enkel de resterende uren zijn dan gereserveerd.

De werkgever heeft dan 3 mogelijkheden:

  • De werkgever kan ervoor kiezen om de oorspronkelijke aangifte onmiddellijk recht te zetten door minder geplande uren in te geven.   
  • Ofwel behoudt hij de oorspronkelijke aangifte, maar houdt hij wel rekening met de melding door de student in de praktijk enkel het aantal uren te laten presteren dat nog in zijn contingent overblijft. In dat geval zal de melding geen verdere gevolgen hebben.
  • Ofwel laat hij de student toch het aantal geplande uren presteren, ondanks de overschrijding van het contingent. In dat geval zullen de overschrijdende uren aan gewone bijdragen onderworpen worden.

Richtlijnen van de RSZ

We geven nog even mee dat de administratieve Instructies van de RSZ stellen dat de Dimona IN:

  • moet worden opgesteld op basis van een ondertekende studentenovereenkomst. De Dimona mag dus niet worden uitgevoerd als er geen enkele overeenkomst werd gesloten.
  • voor ieder kwartaal van tewerkstelling het aantal 'geplande uren' moet vermelden (= het aantal uren tijdens dewelke een student bij een werkgever zal werken, zoals voorzien in de studentenovereenkomst).
  • de volledige periode van de overeenkomst moet omvatten. Dit betekent dat er evenveel Dimona's zullen zijn als kwartalen gedekt door een overeenkomst, met uitzondering van de kwartalen waarin geen enkel uur zal worden gepresteerd. Het is dus niet mogelijk om een tewerkstelling met 0 uren aan te geven.
  • voor studenten die werken in de bouwsector houdt de kwartaalaangifte in dat de C3.2 kaartnummers ieder kwartaal meegedeeld zullen worden.

 


[1] Artikel 7, 4° van het koninklijk besluit van 5 november 2002.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021