To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Onthaalouders

Welke werknemers komen in aanmerking?

Natuurlijke personen die instaan voor de kinderopvang in een woning uitgerust voor de opvang in een gezinsomgeving en die aangesloten zijn bij een dienst waarmee ze niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn, kunnen recht geven op de doelgroepvermindering. Deze dienst moet door het bevoegde organisme erkend zijn voor die activiteit.
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021