To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Kunstenaars

Wat houdt de doelgroepvermindering voor de kunstenaars in?

Algemeen

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering.

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan inderdaad gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

In deze fiche bespreken wij enkel de doelgroepvermindering voor de kunstenaars.

Opgelet! Hoewel deze vermindering intussen geregionaliseerd is, hanteren de verschillende gewesten hier momenteel nog steeds dezelfde regels.

Meer informatie over de overige doelgroepverminderingen vindt u in het dossier "Tewerkstellingsmaatregelen". Voor meer inlichtingen over het sociaal statuut van de kunstenaars, raadpleeg onze fiche "Kunstenaars" onder de rubriek Sociaal/Info+.

Kunstenaars

Het loon van de bezoldigde kunstenaar is onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen. De werkgever kan echter wel aanspraak maken op een vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Deze vervangt sinds 1 januari 2014 de specifieke forfaitaire vrijstelling van de werkgeversbijdragen die voorheen voor de kunstenaars bestond.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021