To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Welke werkgevers komen in aanmerking

Alle werkgevers uit de privésector die een werknemer tewerkstellen die aan de voorwaarden voldoet, kunnen genieten van een aanmoedigingssteun voor opleiding. Ze moeten dus niet noodzakelijk een vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021