To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Phoenix.brussels-premie

Actiris-attest voor de werknemer

De werkzoekende die voldoet aan de vereiste voorwaarden, moet ten laatste de dag voor de aanwerving in het bezit zijn van een attest van Actiris. 

Actiris levert het vereiste attest voor de twee eerste steunmaatregelen automatisch af, tenzij de tewerkstelling in aanmerking komt voor een steunmaatregel activa.brussels. Die laatste steunmaatregel heeft immers voorrang.

In het geval van de derde steunmaatregel wordt het attest pas uitgereikt nadat de kunstenaar hiertoe een aanvraag heeft ingediend bij Actiris.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022