To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen vanaf 2017

 

Werknemers

Voordelen toegekend per kwartaal

Eerste werknemer

  • vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor onbepaalde duur, voor zover de aanwerving plaatsvindt vanaf 1 januari 2016;
  • tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat ten belope van € 36,45 per kwartaal dat de doelgroepvermindering effectief wordt toegekend.

Tweede werknemer

  • € 1.550 gedurende maximum 5 kwartalen, € 1.050 gedurende maximum 4 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 4 kwartalen;
  • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de tweede werknemer;
  • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 2 werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
  • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

Derde, vierde, vijfde of zesde werknemer

  • € 1.050 gedurende maximum 9 kwartalen en nadien € 450 gedurende maximum 4 kwartalen;
  • in een periode van 20 kwartalen die loopt vanaf het kwartaal van indienstneming van de derde (respectievelijk vierde, vijfde of zesde) werknemer;
  • voor zover de werkgever, gedurende die kwartalen, minstens 3 (respectievelijk 4, 5 of 6) werknemers tewerkstelt (al dan niet tegelijkertijd);
  • geen tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021